Ochrana osobných údajov

1) Klient/klientka Regeneračno – relaxačného centra LINEAL

Vyplnením osobných údajov *) (OU) poskytujete firme Lineal s.r.o. kde štatutárnym zástupcom je Mgr. Jana Rozborilová so sídlom prevádzky na Mlynskej 27,040 01 Košice; IČOm: 51 82 63 30  súhlas so spracovaním Vami poskytnutých osobných údajov a to v súlade s platnou právnou úpravou zákona č. 122/2013 Zb. z. a od 25. 5. 2018 /vrátane/ s nariadením Europského parlamentu a Rady 2016/679, ktorá sa zaoberá ochranou fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov, a to na dobu do odvolania tohto súhlasu.

*) meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail, údaje v osobnej karte monitorujúci základný zdravotný stav (alergie, ochorenia, používanie liekov, operácie, spánok, stravovacie návyky, menštruácia, antikoncepcia, menopauza, meranie kompozície tela /váha, miery/. Fotografie, videá a záznamy zvukov iba po odsúhlasení klienta.

Vaše OU spracovávame na základe Vášho dobrovoľného a jednoznačného súhlasu pre účely:

  • zaistenia komunikácie s Vami,
  • zaistenia kvalitných služieb a starostlivosti o Vaše zdravie, pokožku a telo (OU v Osobnej karte)
  • zaistenie informovanosti o našich službách našou spoločnosťou a to: zasielaním newsletterov a noviniek e-mailom

*) OU zadávané v objednávkovom formulári na web stránke www.lineal.sk, cez ktorý máte možnosť sa objednať alebo opýtať na vybranú službu. Na vybavenie objednávky cez objednávkový formulár požadujeme e-mail alebo tel.kontakt podľa toho akou formou máte záujem, aby ste boli kontaktovaný, ďalšie údaje, ktoré môžete vyplniť sú meno a priezvisko. Všetky tieto údaje slúžia na komunikáciu s Vami ohľadne objednanie na danú službu  alebo na zodpovedanie Vašich otázok.

A to po dobu 5 rokov od poskytnutia Vášho súhlasu.

Máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať písomne alebo e-mailom na našej adrese. Vaše OU neposunieme a neposkytneme žiadne tretej strane. OU budú spracovávané a chránené pred zneužitím v súlade s nariadením EP a Rady 2016/679. Máte právo na prístup k OU, ktoré o Vás spracovávame. Máte právo požiadať o vymazanie Vašich OU, poprípade ich obmedzenie pokiaľ budú nepresné alebo neúplné. Tiež máte právo vniesť námietku proti spracovávaniu Vašich OU, ktoré ste nám poskytli a ktoré automaticky spracovávame na základe Vášho súhlasu a to v štruktúrovanom a bežne  používanom, strojovo čitateľnom formáte.

Právo na vymazanie vašich osobných údajov nie je možné ak ich budeme potrebovať na plnenie zákonných povinností, ktoré nám ukladajú účtovnícke predpisy a ďalšie osobitné právne predpisy; na tento účel plnenia zákonných povinností ich budeme musieť ďalej spracovávať.

V prípade akýchkoľvek nejasností či otázok so spracovávaním Vašich OU sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť písomne – Mgr. Jana Rozborilová, Prevádzka: Lineal, Mlynská 27,040 01 Košice 


2) Obchodný partner

Vyplnením osobných údajov *) (OU) poskytujete firme Lineal s.r.o. so sídlom Bajzova 1432/5, 04001 Košice – Staré mesto /adresa prevádzky: Lineal, Mlynská 27,040 01 Košice/ súhlas so spracovaním Vami poskytnutých osobných údajov a to v súlade s platnou právnou úpravou zákona č. 101/2000 Zb. a od 25. 5. 2018 s nariadením Europského parlamentu a Rady 2016/679, ktorá sa zaoberá ochranou fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a to na dobu do odvolania tohto súhlasu.

*) meno, priezvisko, IČO, DIČ, adresu sídla, adresu prevádzky, telefónne číslo, email, webové stránky, sociálne siete, čísla účtov.

Vaše OU spracovávame na základe Vášho dobrovoľného a jednoznačného súhlasu pre účely:

  • zaistenia komunikácie s Vami,
  • zaistenie Vašej informovanosti o ponuke našich služieb všetkými dostupnými formami, zasielaním ponúk e-mailom, tel. ponúk, písomných objednávok, zverejnením na webových stránkach
  • vybavenie doručenia tovaru a písomnosti na Vami uvedenú adresu

a to po dobu 10 rokov od poskytnutia Vášho súhlasu.

Máte právo súhlas kedykoľvek odvolať písomne alebo e-mailom na našej adrese. Vaše OU neposunieme a neposkytneme žiadnej tretej strane. Vaše OU budeme spracovávať a chrániť pred zneužitím v súlade s nariadeniami EP a Rady 2016/679. Máte právo na prístup k OU, ktoré o Vás spracovávame. Máte právo požiadať o vymazanie Vašich OU, poprípade ich obmedzenie pokiaľ budú nepresné alebo neúplné. Tiež máte právo vniesť námietku proti spracovávaniu Vašich OU, ktoré ste nám poskytli a ktoré automaticky spracovávame na základe Vášho súhlasu a to v štruktúrovanom a bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte.

Právo na vymazanie vašich osobných údajov nie je možné ak ich budeme potrebovať na plnenie zákonných povinností, ktoré nám ukladajú účtovnícke predpisy a ďalšie osobitné právne predpisy; na tento účel plnenia zákonných povinností ich budeme musieť ďalej spracovávať.

V prípade akýchkoľvek nejasností či otázok so spracovávaním Vašich OU sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť písomne – Mgr. Jana Rozborilová, Prevádzka: Lineal, Mlynská 27,040 01 Košice