Poradenstvo a psychoterapia

PSYCHOTERAPIA

PSYCHOTERAPIA a poradenská činnosť

Keď som sa rozhodla pre štúdium psychológie nenapadlo ma, že ma to takto pohltí. Moja práca je zároveň mojím koníčkom. Už počas štúdia na vysokej škole som privoňala k relaxačným metódam a našla ich „silu“, ktorá je priam balzamom na dušu.  Popri Vysokej škole na ktorej som študovala jednoodborovú psychológiu som si robila rôzne kurzy. Momentálne som absolventkou dlhodobého psychoterapeutického 4 ročného výcviku v systemickom prístupe.  

Psychoterapia sa radí medzi psychologické formy pomoci. Ide o terapiu „slovom“ inak povedané o „liečbu rozhovorom“, ktorý vzniká medzi terapeutom a klientom. Tento rozhovor sa môže použiť na pomoc pri rôznych problémoch:

  • psychických a psychosomatických
  • vzťahových problémoch
  • problémy, ktoré bránia osobnostnému rozvoju
  • pri zvládaní stresu
  • pri strate blízkeho človeka /rozchod, rozvod..../

V psychoterapii nejde o poradenie klientovi, ale skôr o spoločnú prácu medzi terapeutom a klientom. Pomocou rozhovoru terapeut klienta podnecuje k nájdeniu vlastných riešení, pre neho tých najlepších. Terapeut pomáha a podporuje klienta pri zvládaní ťažkých životných situácii. Spoločne hľadajú cestu ako prekonávať jeho trápenia v osobnom či pracovnom živote.  Nachádzajú nové možnosti ako opäť objaviť stratené alebo oslabené schopnosti a zdroje, ktoré opäť spoločne rozvíjajú podľa klientových predstáv a želaní.

Cena: 30 € / 50 – 60  minút terapie

           45 € / 60 - 90 minút terapie