Numerologický profil

Numerologický profil

Naozaj poznáte samých seba?

Máte problémy v partnerskom vzťahu?

Chceli by ste zmeny vo Vašom partnerskom vzťahu?

Chceli by ste zmeniť kvalitu svojho života?

Chceli by ste zistiť príčiny svojho ochorenia?

Ste rodičom alebo pedagógom a chceli by ste bližšie pochopiť správanie sa svojich detí alebo žiakov  a získať kľúč k výchove?

Na tieto každodenné otázky Vám odpoveď môžu dať čísla.

Numerológia je veda o číslach, ktorá tvorí základ myslenia. Všetko na tomto svete podlieha predvídateľnému vývoju v určitých časových cykloch. Tieto cykly sa dajú vyjadriť číslami. Je ťažké predstaviť si svet bez čísel, pretože v našom živote hrajú dôležitú úlohu.

Čísla v dátume narodenia vytvárajú neviditeľnú silu či vibráciu, tieto vibrácie nemôžeme vidieť, ale môžeme sledovať ich následky, prejavy.

Prirovnať to môžeme k svetlu: ak zasvietite žiarovku, neuvidíte elektrický prúd, avšak svietiaca žiarovka vám dokazuje, že tento prúd existuje.. Práve tak nevidíme vibračnú silu vytváranú číslami v dátume narodenia, ale postrehneme jej prejavy v povahových črtách človeka.

Pomocou numerologického rozboru začneme chápať samých seba a svojich blízkych. Z dátumu narodenia nevyčítame iba povahové vlastnosti, ale aj to ako jedinec svet vníma ako na neho nahliada, aké má profesijné zručnosti,  jeho sexuálnu energiu, dokážeme identifikovať možné zdravotné či psychické problémy.

Tento alteranatívny rozbor osobnosti viete využiť ak hľadáte odpovede na tieto otázky týkajúce sa napríklad:

  • Sebapoznania - pre vlastné pochopenie seba – ponúka možnosť odpovedí prečo sa mi dejú veci, ktoré sa mi dejú alebo opakujú
  • Smerovania jednotlivca v jeho živote – životnú úlohu 
  • Zllepšenia kvality vzťahov /partnerstvo, rodina a pod./
  • Výbere povolania
  • Pri výchove detí   
  • Pre pochopenie iných, blízkych ľudí  - prečo reagujú ako reagujú..
  • Pri výpočte dátumov operácii, svadieb, začiatku podnikania a pod.

Vytvorenie numerologického profilu bez vstupnej konzultácie nebude „šité“ priamo na mieru a nemusí byť pochopené správne. Preferujem osobné alebo aspoň online stretnutie / cez skype alebo mesenger/  iba tak je možné pomocou vzájomného rozhovoru a skonzultovania Vášho problému vytvoriť kvalitný numerologický výstup a jeho správne pochopenie klientom.  

Konzultácia problému: 30,00 € /1 hod.

Cena rozsiahly rozbor: 50,00  €