Blog

4 fázy programu METABOLIC BALANCE® v skratke

4 fázy programu METABOLIC BALANCE® v skratke

Základ metabolic balance® tvorí osobný jedálny plán, ktorý klient dodržiava. Počas programu klienta samozrejme sprevádzame a pomáhame mu dosiahnuť jeho cieľ (sme odborne vyškolený tím). Stravovací plán je zostavený z laboratórnych výsledkov a z ďalších osobných údajov o klientovi, ktorý sa skladá zo 4 fáz:

  1. PRÍPRAVNÁ FÁZA - v krátkej prípravnej fáze po úvodnom pohovore savyhodnotia laboratórne parametre v laboratóriu, na ktorých základe sa zostaví Váš individuálny plán. Počas 2 dní šetrne pripravíte Váš organizmus na bezproblémovú a jednoduchú úpravu stravovacích návykov.
  2. PRÍSNA úpravná fáza trvá minimálne 14 dní,kedy sa Váš organizmus prispôsobí novému stravovaciemu režimu.  Dôsledne pozorujete zmeny Vašej hmotnosti a zdravia.
  3. V ODĽAHČENEJ úpravnej fáze testujete postupne dovtedy vylúčené potraviny. Tak nájdete optimálny, pre Vás individuálny stravovací režim, počas ktorého naďalej pozorujete ďalšie zmeny hmotnosti a zdravia.
  4. UDRŽIAVACIA fáza je časovo neobmedzená a začína v momente kedy ste so svojou hmotnosťou a zdravotným stavom spokojný.

Dosiahnuté úspechy zabezpečíte tým, že naďalej dodržíte už zažité základné pravidlá. Ak si chcete Vašu docielenú hmotnosť a zlepšenie zdravotného stavu dlhodobo zachovať, úspech vám zaručí len ak sa budete aj naďalej stravovať podľa metabolic balance® – metódy.

Janka RozborilováFILTER